.

.

Czym się zajmujemy:

.

 • administracja systemami ERP,
 • konfiguracja systemów ERP wg wymagań Klienta,
 • audyt wdrożeń,
 • negocjacje z dostawcami systemów ERP,
 • wykonywanie analiz przedwdrożeniowych,
 • wykonywanie projektów wdrożeń,
 • wykonywanie specyfikacji prac konfiguracyjnych,
 • przygotowywanie i ustalanie harmonogramów prac,
 • analiza zmian w organizacji mogących być wynikiem wdrożenia i określanie sposobów zarządzania nimi,
 • analiza wymagań sprzętowych oraz wymagań programowych,
 • ocena założeń projektów i rentowności projektów,
 • analiza problemów i potrzeb biznesowych użytkowników oraz przygotowywanie rozwiązań,
 • przygotowywanie wewnętrznych analiz modyfikacji,
 • współpraca z użytkownikami systemu,
 • sporządzanie dokumentacji dla użytkowników,
 • prowadzenie pokazów i szkoleń dla użytkowników,
 • monitorowanie pracy systemu i analiza jego wydajności,
 • wspieranie użytkowników w okresie powdrożeniowym,
 • instalacje systemów operacyjnych, niezbędnych aplikacji typu server lub client, definiowanie połączeń pomiędzy nimi,
 • zakładanie nowych użytkowników systemowych i nadawanie im uprawnień.